-
  • Эхлэл
  • БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА
  • "САЙН ФИНАНС ЭНД ТРАНСФЕР ББСБ" ХХК
1 Байгууллагын нэр "САЙН ФИНАНС ЭНД ТРАНСФЕР ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/616
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №86 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.04.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011636078
6 Компанийн регистрийн дугаар 6115845
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1. Зээл 2. Гадаад валют 3.ЦТТМГҮ
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Сайндүү   99100484
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, 40 50 мянгат, Төмөрчний гудамж, 8-205 тоот