Овог нэр Аж ахуйн нэгжийн нэр болон Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх ангилал Эрх олгосон огноо Шийдвэрийн дугаар Дэлгэрэнгүй
1 Б.Долгорсүрэн

Ган зам даатгал,  Ердийн даатгалын

2017-12-20

№152 дугаар тогтоол

Үзэх
2 О.Дүдарий

Улаанбаатар хотын даатгал ХХК

2019-02-13

№59 дугаар тушаал

Үзэх
3 Б.Даваасүрэн

Тэнгэр даатгал ХХК

Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2018-02-05

№46 дугаар тогтоол

Үзэх
4 Б.Баярмагнай

Мөнх даатгал ХХК

2019-02-22

№114 тушаал

Үзэх
5 Ч.Баттүшиг

Мандал даатгал ХХК

Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2018-04-02

№254 дугаар тогтоол

Үзэх
6 П.Оргодол

Мандал даатгал ХХК

Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2018-04-02

№254 дугаар тогтоол

Үзэх
7 Б.Мөнхбаатар

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО, Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2008-03-13

№42 дугаар тогтоол

Үзэх
8 П.Цэрэндэжид

Санхүүгийн зохицуулах хороо, Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2008-03-13

№42 дугаар тогтоол

Үзэх
9 З.Батболд

Санхүүгийн зохицуулах хороо, Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2008-03-13

№42 дугаар тогтоол

Үзэх
10 Б.Балжинноров

"Нэйшнл лайф даатгал" ХХК, Урт хугацааны даатгал

2008-03-13

№42 дугаар тогтоол

Үзэх
11 Пүрэв Мөнхжаргал

Нэйшнл лайф даатгал, Урт хугацааны даатгал

2008-03-13

№42 дугаар тогтоол

Үзэх
12 М.Од

МОНГОЛ ДААТГАЛ,  Ердийн даатгал

2008-05-08

№104 дугаар тогтоол

Үзэх
13 О.Батжаргал

ПРАЙМ ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2008-05-08

№104 дугаар тогтоол

Үзэх
14 Э.Энхчимэг

МИГ ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2008-05-08

№104 дугаар тогтоол

Үзэх
15 Т.Долгормаа

АРД ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2008-06-12

№125 дугаар тогтоол

Үзэх
16 Д.Гантулга

"Гэрэгэ Партнерс" ХХК, Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2009-07-28

№173 дугаар тогтоол

Үзэх
17 Б.Хүрэлбаатар

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО, Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2010-10-27

№274 дугаар тогтоол

Үзэх
18 Э.Соёл-Эрдэнэ

ТҮШИГ ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2010-12-09

№387 дугаар тогтоол

Үзэх
19 Д.Нарангэрэл

МАНДАЛ ЖЕНЕРАЛ ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2011-11-23

№329 дугаар тогтоол

Үзэх
20 Л.Цогт-Очир

Практикал даатгал

Ердийн даатгал

2018-07-04

№436 тоот тушаал

Үзэх