Овог нэр Аж ахуйн нэгжийн нэр болон Актуарчийн үйл ажиллагаа эрхлэх ангилал Эрх олгосон огноо Шийдвэрийн дугаар Дэлгэрэнгүй
1 Б.Баярмагнай

Мөнх даатгал ХХК

2019-02-22

№114 тушаал

Үзэх
2 О.Дүдарий

Улаанбаатар хотын даатгал ХХК

2019-02-13

№59 дугаар тушаал

Үзэх
3 Б.Батням

Монгол даатгал ХХК

Ердийн даатгалын 

2018-10-18

№561 тушаал

Үзэх
4 Л.Цогт-Очир

Практикал даатгал

Ердийн даатгал

2018-07-04

№436 тоот тушаал

Үзэх
5 Д.Уранцэцэг

Гэр даатгал

Урт хугацааны даатгал

2018-07-04

№435 тоот тушаал

Үзэх
6 Ч.Баттүшиг

Мандал даатгал ХХК

Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2018-04-02

№254 дугаар тогтоол

Үзэх
7 П.Оргодол

Мандал даатгал ХХК

Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2018-04-02

№254 дугаар тогтоол

Үзэх
8 Б.Даваасүрэн

Тэнгэр даатгал ХХК

Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2018-02-05

№46 дугаар тогтоол

Үзэх
9 Б.Долгорсүрэн

Ган зам даатгал,  Ердийн даатгалын

2017-12-20

№152 дугаар тогтоол

Үзэх
10 А.Бүжин

"Бодь даатгал" ХХК, Ердийн даатгал

2017-09-12

№415 дугаар тогтоол

Үзэх
11 Д.Энхтайван

"Бодь даатгал" ХХК, Ердийн даатгал 

2017-09-12

№413 дугаар тогтоол

Үзэх
12 С.Ерөөлт

"Тэнгэр даатгал" ХХК, Ердийн даатгал

2017-09-01

№414 дугаар тогтоол

Үзэх
13 О.Нарангэрэл

"Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал" ХК, Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2017-07-04

№338 дугаар тогтоол

Үзэх
14 Ц.Ган-Эрдэнэ

"Хаан даатгал" ХХК, Ердийн даатгал

2017-07-04

№339 дугаар тогтоол

Үзэх
15 Г.Ариунжаргал

"Нэйшнл лайф даатгал" ХХК, Урт хугацааны даатгал, Eрдийн даатгал

2017-03-07

№148 дугаар тогтоол

Үзэх
16 Б.Оюун

"Тэнгэр даатгал" ХХК, Ердийн даатгал

2012-02-01

№28 дугаар тогтоол

Үзэх
17 Г.Эрдэнэ-Очир

ТЭНГЭР ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2012-02-01

№28 дугаар тогтоол

Үзэх
18 Д.Нарангэрэл

МАНДАЛ ЖЕНЕРАЛ ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2011-11-23

№329 дугаар тогтоол

Үзэх
19 Э.Соёл-Эрдэнэ

ТҮШИГ ДААТГАЛ, Ердийн даатгал

2010-12-09

№387 дугаар тогтоол

Үзэх
20 Б.Хүрэлбаатар

САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО, Ердийн болон урт хугацааны даатгал

2010-10-27

№274 дугаар тогтоол

Үзэх