• Эхлэл
  • Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргагч
Байгууллага Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо Хаяг Дэлгэрэнгүй
1 "МИК АКТИВ АРВАН ЕС" ХХК 2019-06-14 УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13, Энхтайвны өргөн чөлөө, 19, 13 давхар 11-328267 Үзэх
2 "МИК АКТИВ АРВАН НАЙМ" ХХК 2018-12-14

УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13, Энхтайвны өргөн чөлөө, 19, 10 давхар Утас: 11-317933

Үзэх
3 "МИК АКТИВ АРВАН ДОЛОО" ХХК 2018-10-17

УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13, Энхтайвны өргөн чөлөө, 19, 10 давхар 11-317933

Үзэх
4 "МИК АКТИВ АРВАН ЗУРГАА" ХХК 2018-06-29

УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13, Энхтайвны өргөн чөлөө, 19, 10 давхар Утас: 11-317933

Үзэх
5 "МИК АКТИВ АРВАН ТАВ" ХХК 2018-05-04

УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13, Энхтайвны өргөн чөлөө, 19, 10 давхар Утас: 11-317933

Үзэх
6 "МИК АКТИВ АРВАН ДӨРӨВ" ХХК 2017-12-21

УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13, Энхтайвны өргөн чөлөө, 19, 10 давхар Утас: 11-317933

Үзэх
7 "МИК АКТИВ АРВАН ГУРАВ" ХХК 2017-09-27

УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13, Энхтайвны өргөн чөлөө, 19, 10 давхар Утас: 11-328267, 11-317933

Үзэх
8 "МИК АКТИВ АРВАН ХОЁР" ХХК 2017-04-12
УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13, Энхтайвны өргөн чөлөө, 19, 10 давхар Утас: 11-317933
Үзэх
9 "МИК АКТИВ АРАВ" ХХК 2016-12-14

УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13, Энхтайвны өргөн чөлөө, 19, 10 давхар Утас: 11-317933

 

Үзэх
10 "МИК АКТИВ АРВАН НЭГ" ХХК 2016-12-14

УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13, Энхтайвны өргөн чөлөө, 19, 10 давхар Утас: 11-317933

Үзэх
11 "МИК АКТИВ ЕС" ХХК 2016-04-06

УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө, 19-р барилга, 10 давхар,

Үзэх
12 "МИК АКТИВ НАЙМ" ХХК 2016-01-20

УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө, 19-р барилга, 10 давхар,

Үзэх
13 "МИК АКТИВ ДОЛОО" ХХК 2015-11-23

УБ хот, СБД, 1-р хороо, 13-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө, 19-р барилга, 10 давхар,

Үзэх
14 "МИК АКТИВ ЗУРГАА" ХХК 2015-08-05

УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу, Нэгдсэн үндэсний гудамж-38 тоо, барилга 4 давхар

Үзэх
15 "МИК АКТИВ ТАВ" ХХК 2015-05-20

УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу, Нэгдсэн үндэсний гудамж-38 тоо, барилга 4 давхар

Үзэх
16 "МИК АКТИВ ДӨРӨВ" ХХК 2015-01-14

УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу, Нэгдсэн үндэсний гудамж-38 тоо, барилга 4 давхар

Үзэх
17 "МИК АКТИВ ГУРАВ" ХХК 2014-10-21

УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу, Нэгдсэн үндэсний гудамж-38 тоо, барилга 4 давхар

Үзэх
18 "МИК АКТИВ ХОЁР" ХХК 2014-06-25

УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу 15160, Нэгдсэн үндэсний гудамж-38 тоот барилга, 4-р давхар.

Үзэх
19 "МИК АКТИВ НЭГ" ХХК 2013-12-16

УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу 15160, Нэгдсэн үндэсний гудамж-38 тоот барилга, 4-р давхар.

Үзэх
20 “ЖИМОБАЙЛ ВЕКСЕЛЬ” ХХК УБ хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Бага тойруу, 3/9, Кодем ХХК-ийн байр Үзэх