Байгууллага Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо Хаяг Дэлгэрэнгүй
1 Оюунбилэг Баярмөнх 2008-05-05 Хэнтий аймаг Үзэх
2 Чулуунбат Оргил 2008-07-15 Улаанбаатар хот Үзэх
3 Батбаяр Жаахнаа 2009-04-09 Төв аймаг Үзэх
4 Шарав Лхүндэв 2009-06-05 Сүхбаатар аймаг Үзэх
5 Рагчаа Мягмардорж 2010-05-04 Говь-Алтай аймаг Үзэх
6 Сүхбаатар Хулан 2011-06-21 Улаанбаатар хот Үзэх
7 Ганбаатар Саруул-Эрдэнэ 2012-05-28 Орхон аймаг Үзэх
8 Цанжид Эрдэнэбилэг 2013-05-01 Төв аймаг Үзэх
9 Базаррагчаа Батцэцэг 2014-05-02 Дархан-Уул аймаг Үзэх
10 Монгол даатгал ХХК Баян-Хонгор аймаг Үзэх
11 Практикал даатгал ХХК Төв аймаг Үзэх
12 Тэнгэр даатгал ХХК Улаанбаатар хот Үзэх