Байгууллага Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо Хаяг Дэлгэрэнгүй
1 Батбаяр Жаахнаа 2009-04-09 Төв аймаг Үзэх
2 Шарав Лхүндэв 2009-06-05 Сүхбаатар аймаг Үзэх
3 Рагчаа Мягмардорж 2010-05-04 Говь-Алтай аймаг Үзэх
4 Сүхбаатар Хулан 2011-06-21 Улаанбаатар хот Үзэх
5 Ганбаатар Саруул-Эрдэнэ 2012-05-28 Орхон аймаг Үзэх
6 Цанжид Эрдэнэбилэг 2013-05-01 Төв аймаг Үзэх
7 Базаррагчаа Батцэцэг 2014-05-02 Дархан-Уул аймаг Үзэх
8 Монгол даатгал ХХК Баян-Хонгор аймаг Үзэх
9 Практикал даатгал ХХК Төв аймаг Үзэх
10 Тэнгэр даатгал ХХК Улаанбаатар хот Үзэх