Овог нэр Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо Тогтоолын дугаар Гэрчилгээний дугаар Тусгай зөвшөөрлийн төрөл
1 Б.Саша 2022-06-08 325 ТЗ702/456 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
2 Д.Батдорж 2022-06-08 326 ТЗ702/457 Үнэт металл, үнэт чулуyны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
3 Д.Бат-Эрдэнэ 2022-06-08 327 ТЗ702/458 Үнэт металл, үнэт чулуyны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
4 А.Дэнсмаа 2022-05-25 295 ТЗ702/452 Үнэт металл, үнэт чулуyны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
5 Б.Мөнхтөр 2022-05-25 296 ТЗ702/453 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
6 М.Ариунцэцэг 2022-05-25 297 ТЗ702/454 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
7 П.Доржсүрэн 2022-05-25 298 ТЗ702/455 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
8 Э.Мөнх-Оч 2022-05-11 236 ТЗ702/449 Үнэт металл, үнэт чулуyны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
9 Ш.Отгонжаргал 2022-05-11 237 ТЗ702/450 Үнэт металл, үнэт чулуyны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
10 Д.Оюундарь 2022-05-11 238 ТЗ702/451 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
11 Н.Цэнд-Аюуш 2022-04-20 200 ТЗ702/447 Үнэт металл, үнэт чулуyны арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
12 Е.Баяраа 2022-04-20 206 ТЗ702/448 Үнэт металл, үнэт чулууны, эсхүл тэдгээрээр хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
13 Б.Анхбаяр 2022-04-06 167 ТЗ702/446 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
14 Л.Тунгалаг 2022-03-23 136 ТЗ702/443 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
15 Б.Нямзаяа 2022-03-23 137 ТЗ702/444 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
16 Д.Жаргалсайхан 2022-03-23 138 ТЗ702/445 Үнэт металл, үнэт чулуууны арилжаа эрхлэгчийн
17 С.Цацралмаа 2022-03-09 115 ТЗ702/441 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
18 С.Цэвэлмаа 2022-03-09 116 ТЗ702/442 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
19 Б.Төгөлдөр 2021-11-24 549 ТЗ702/439 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа
20 Ш.Цэрмаа 2021-11-24 550 ТЗ702/440 Үнэт металл болон үнэт чулуугаар хийсэн эдлэлийн арилжаа эрхлэгчийн үйл ажиллагаа