Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр ПИЙС ФИНАНС ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/420
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №110 тушаал   
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2017.06.07
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031003031
6 Компанийн регистрийн дугаар 6149545
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ш.Эрдэнэцэцэг
8 Компанийн  хаяг байршил Улаанбаатар хот, ХУД, 15-р хороо, Радид 17-р байр, 40 тоот   95789197

Ш.Эрдэнэцэцэг

Ш.Эрдэнэцэцэг

Улаанбаатар хот, ХУД, 15-р хороо, Радид 17-р байр, 40 тоот  95789197