Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ҮЦЗЗ-Брокер, дилер, хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

1 Байгууллагын нэр "МЭРГЭН САНАА"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 3/17
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №115 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.08.17
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011125046
6 Компанийн регистерийн дугаар 2081911
7 Хэлбэр 1.Брокер                
8  Гүйцэтгэх захиралын танилцуулга: /овог нэр, мэргэжлийн үнэмлэхийн дугаар, дуусах хугацаа гэрийн хаяг, утас, e-mail  мэргэжил, өмнө эрхэлж байсан ажил, албан тушаал П.Ган-очир Утас:99193878
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, БЗД, 7-р хороо, 15-р хороолол, 30 байр, 4-р орц, 67 тоот

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Пүрэв

Ган-Очир

Гүйцэтгэх захирал

МУИС-ЭЗС Санхүүч

№530/01/52

2/6/2017

2

Гомбосүрэн

Галбаатар

Дилер

"Эрдэм" ДС

№530/1007

6/30/2014

3

Мархаахүү

Энхбадрах

Брокер

МУИС-ЭЗС Эдийн засагч

№530/1007

10/15/2014

4

Болд

Алтанцэцэг

Дотоод Хяналтын ажилтан

МУИС-ЭЗС Санхүүч

№530/104

Хугацаа дууссан

ҮНЭТ ЦААСНЫ ЗАХ ЗЭЭЛД МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ БРОКЕР, ДИЛЕР БУСАД АЖИЛЧДЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Овог

Нэр

Албан тушаал

Төгссөн сургууль, мэргэжил

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дугаар

ҮЦЗЗ дээр ажил үйлчилгээ явуулах эрхийн үнэмлэхний дуусах хугацаа

1

Пүрэв

Ган-Очир

Гүйцэтгэх захирал

МУИС-ЭЗС Санхүүч

№530/01/52

2/6/2017

2

Гомбосүрэн

Галбаатар

Дилер

"Эрдэм" ДС

№530/1007

6/30/2014

3

Мархаахүү

Энхбадрах

Брокер

МУИС-ЭЗС Эдийн засагч

№530/1007

10/15/2014

4

Болд

Алтанцэцэг

Дотоод Хяналтын ажилтан

МУИС-ЭЗС Санхүүч

№530/104

Хугацаа дууссан

УБ хот, БЗД, 7-р хороо, 15-р хороолол, 30 байр, 4-р орц, 67 тоот