Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ХАТАН СУУДАЛ ИНВЕСТ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 1/480
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №250 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.05.20
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011086069
6 Компанийн регистрийн дугаар 2790424
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ш.Цэнгэл
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, 10-р хороолол, 6-р хороо, К106 байр, 1 давхар

Ш.Цэнгэл

Ш.Цэнгэл