Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч

1 Байгууллагын нэр "НЭЙШНЛ ЭЖЕНСИ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/12
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №32 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2012.02.15
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 1311009023
6 Компанийн регистрийн дугаар 3743772
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Г.Ариунбаяр 85884776
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, СЭА, Алтанбулаг сум, "Нэйшнл эженси"ХХК-ийн байр

Даатгалын ангилал

Даатгалын хэлбэр

Зөвшөөрөл 
олгосон тогтоолын огноо-дугаар

1. Ердийн даатгал

1.1. Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал

 

1.2. Хөрөнгийн даатгал

 

1.3. Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

 

1.4. Ачааны даатгал

 

1.5. Барилга угсралтын даатгал

 

1.6. Газар тариалангийн даатгал

 

1.7. Мал амьтдын даатгал

 

1.8. Агаарын хөлгийн даатгал

 

1.9. Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

 

1.10. Хариуцлагын даатгал

 

1.11. Санхүүгийн даатгал

 

2. Урт хугацааны даатгал

2.1. Хугацаат амьдралын даатгал

 

2.2. Насан туршийн даатгал

 

2.3. Хуримтлалын даатгал

 

2.4. Тэтгэврийн даатгал

 

2.5. Эрүүл мэндийн даатгал

 

2.6. Аннуити даатгал

 

3. Давхар даатгал

   
 
"НЭЙШНЛ ЭЖЕНСИ"ХХК 232/12/01 Сүхбаатар салбар 2015.04.06 №96 тушаал Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар аймаг
232/12/02 Дорнод салбар  2015.04.06 №96 тушаал Дорнод аймаг Дорнод аймаг Дорнод аймаг
232/12/03 Сүхбаатар дүүрэг салбар 2015.05.28 №163 тушаал Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг УБ хот, СБД, 4-р хороо, Хөх сүлд группын байр, 402 тоот