Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь дуусаж буй ХЗХ

1 Байгууллагын нэр ӨГИЙН МАНДАЛ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/148
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 131001026
6 Компанийн регистрийн дугаар 2382237
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар З.Болорчулуун 88301110
8 Компанийн  хаяг байршил АРА, Өгийнуур сум, Зэгстэй баг

З.Болорчулуун

З.Болорчулуун

Архангай аймаг, Өгийнуур сум Зэгстэй баг