Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ДЗЗ-Даатгалын зуучлагч

1 Байгууллагын нэр "ЭС АЙ БИ ЭС" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 232/20
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №92 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.03.13
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011347135
6 Компанийн регистрийн дугаар 5599636
7 Даатгалын ангилал Даатгалын зуучлагч
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр Д.Дашдулам
9 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг, УБ хот, СБД, 8-р хороо, 48 байр 8 тоот