Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ЕРДИЙН ДААТГАЛ

1 Байгууллагын нэр "УЛААНБААТАР ХОТЫН ДААТГАЛ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 2/09
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №11 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.02.02
5 Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 35/5578
6 Компанийн регистрийн дугаар 2706849
7 Даатгалын ангилал Ердийн даатгал 
8  Гүйцэтгэх захирлын овог нэр М.Энхболд 
9  Нягтлан бодогчийн нэр Б.Мөнхчулуун
10 Компанийн  хаяг байршил,  холбоо барих утас, цахим хаяг,

Монгол улс, Улаанбаатар хот, ЧД, 5-р хороо, "М плаза" төв, 5 давхар 

319826, 70009827, 70001234

info@ubci.mn

ТУЗ-ийн дарга

Ч.Чинбат

ТУЗ-ийн гишүүн

М.Энхболд, Ч.Чойбат, Д.Итгэл

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Н.Амарбаяр, Д.Итгэл

 

ТУЗ-ийн дарга

Ч.Чинбат

ТУЗ-ийн гишүүн

М.Энхболд, Ч.Чойбат, Д.Итгэл

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Н.Амарбаяр, Д.Итгэл

 

2017 оны 5 сарын 12-ний байдлаар

1

Гэнэтийн осол, эмчилгээний даатгал

Иргэдийн гэнэтийн ослын даатгал

Зээлдэгчийн гэнэтийн ослын даатгал

Зорчин явагчийн гэнэтийн ослын даатгал

Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал

2

Хөрөнгийн даатгал

Тоног төхөөрөмжийн даатгал

Эд хөрөнгийн даатгал

Бараа материалын үлдэгдлийн даатгал

Нийтийн ба хувийн орон сууцны даатгал

Орон сууцны хариуцлагын хүртээмжтэй даатгал

Гэр хашаа байшингийн даатгал

3

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

Автотээврийн хэрэгслийн даатгал

4

Ачааны даатгал

Дотоод ачаа тээврийн даатгал

5

Барилга угсралтын даатгал

Барилга угсралтын даатгал

6

Автотээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

Автотээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

7

Хариуцлагын даатгал

Ажилчдын хариуцлагын даатгал

Бүх төрлийн мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал

Олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлагын даатгал

Орон сууцны хариуцлагын даатгал

8

Санхүүгийн даатгал

Санхүүгийн даатгал

   

Нийт бүтээгдэхүүн:19 

 

Тоо Аймаг, хот Хаяг
1 Улаанбаатар Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг
2 Улаанбаатар Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг
3 Дархан-Уул аймаг Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
4 Орхон аймаг Орхон аймаг
5 Өмнөговь аймаг Өмнөговь аймаг, Даланзадгад сум