Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

Компанийн нэр

“Моннис даатгал” ХХК

Регистрийн дугаар

5419379

СЗХ-ноос тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо/ дугаар

2010.12.09 / 384

Гүйцэтгэх захирал

Б.Оюун-Эрдэнэ

Хаяг, байршил

Улаанбаатар хот, СБД, 2-р хороо, Нарны зам-13, Ниссан төв

Веб сайт

www.monnis.com

И-мэйл

 

Утас/факс

70117106

Салбар

 0

Төлөөлөгч

 1

Ажилчдын тоо

7

Даатгалын ангилал

Даатгалын хэлбэр

Зөвшөөрөл олгосон тогтоолын 
огноо-дугаар

1. Ердийн даатгал

1.1. Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал

2010.12.09 - 384

1.2. Хөрөнгийн даатгал

2010.12.09 - 384

1.3. Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

2010.12.09 - 384

1.4. Ачааны даатгал

2010.12.09 - 384

1.5. Барилга угсралтын даатгал

2010.12.09 - 384

1.6. Газар тариалангийн даатгал

 

1.7. Мал амьтдын даатгал

 

1.8. Агаарын хөлгийн даатгал

2010.12.09 - 384

1.9. Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

2010.12.09 - 384

1.10. Хариуцлагын даатгал

2010.12.09 - 384

1.11. Санхүүгийн даатгал

2010.12.09 - 384

1.12 Зээлийн даатгал

2012.12.12-356

Даатгалын ангилал

Даатгалын хэлбэр

Зөвшөөрөл олгосон тогтоолын 
огноо-дугаар

1. Ердийн даатгал

1.1. Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал

2010.12.09 - 384

1.2. Хөрөнгийн даатгал

2010.12.09 - 384

1.3. Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

2010.12.09 - 384

1.4. Ачааны даатгал

2010.12.09 - 384

1.5. Барилга угсралтын даатгал

2010.12.09 - 384

1.6. Газар тариалангийн даатгал

 

1.7. Мал амьтдын даатгал

 

1.8. Агаарын хөлгийн даатгал

2010.12.09 - 384

1.9. Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

2010.12.09 - 384

1.10. Хариуцлагын даатгал

2010.12.09 - 384

1.11. Санхүүгийн даатгал

2010.12.09 - 384

1.12 Зээлийн даатгал

2012.12.12-356

Даатгалын ангилал

Даатгалын хэлбэр

Зөвшөөрөл олгосон тогтоолын 
огноо-дугаар

1. Ердийн даатгал

1.1. Гэнэтийн осол, эмчилгээний зардлын даатгал

2010.12.09 - 384

1.2. Хөрөнгийн даатгал

2010.12.09 - 384

1.3. Авто тээврийн хэрэгслийн даатгал

2010.12.09 - 384

1.4. Ачааны даатгал

2010.12.09 - 384

1.5. Барилга угсралтын даатгал

2010.12.09 - 384

1.6. Газар тариалангийн даатгал

 

1.7. Мал амьтдын даатгал

 

1.8. Агаарын хөлгийн даатгал

2010.12.09 - 384

1.9. Авто тээврийн хэрэгслийн жолоочийн хариуцлагын даатгал

2010.12.09 - 384

1.10. Хариуцлагын даатгал

2010.12.09 - 384

1.11. Санхүүгийн даатгал

2010.12.09 - 384

1.12 Зээлийн даатгал

2012.12.12-356

Улаанбаатар хот, СБД, 2-р хороо, Нарны зам-13, Ниссан төв www.monnis.com 70117106