Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ТЭРГҮҮН ЗООС
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./30
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №43 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2006.10.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001109
6 Компанийн регистрийн дугаар 2414708
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Хэннэмэх 91917349, 99097340
8 Компанийн  хаяг байршил ЧД, 2-р хороо, Чоймболын гудамж, НҮЭХ байр, 311

С.Хэннэмэх

С.Хэннэмэх

УБ, ЧД 2-р хороо, Чоймболын гудамж, НҮЭХ байр, 311

Хорооноос олгогдсон дугаар Даатгалын компанийн салбарын нэр Зөвшөөрөл авсан тушаалын огноо/дугаар/ Аймаг, хот Сум
/Дүүрэг/
Хаяг
1 4/30/01. "Тэргүүн зоос"ХЗХ 2015.01.14 №29 тогтоол Улаанбаатар хот Баянзүрх УБ хот, БЗД, 15-р хороо