Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ХОРШИХУЙ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./80
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №32 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.03.15
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2031001017
6 Компанийн регистрийн дугаар 2345196
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ш.Жамц 99352963
8 Компанийн  хаяг байршил ОРА, Баян-Өндөр сум, 2-р баг, Оюут, 25-р байр, 42 тоот, horshihui1395@gmail.com

Ш.Жамц

Ш.Жамц

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, 2-р баг, Оюут, 25-р байр, 42 тоот, horshihui1395@gmail.com