Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр ТАВАН ХАНХАР
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./87
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №35 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.04.05
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2731001003
6 Компанийн регистрийн дугаар 2323893
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Нармандах 99093990
8 Компанийн  хаяг байршил УБ, Багануур дүүрэг, 3-р хороо, 34А-н байр, 3 тоот

С.Нармандах

С.Нармандах

УБ, Багануур дүүрэг, 3-р хороо, 34А-н байр, 3 тоот