Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр БАЙТЕРЕК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4./90
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №35 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.04.05
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 231001003
6 Компанийн регистрийн дугаар 2412829
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Х.Саухан 99423199
8 Компанийн  хаяг байршил БӨА, Өлгий сум, 5-р баг 

Х.Саухан

Х.Саухан

Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 5-р баг