Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр МОНКОНКОРД
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/119
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №86 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.06.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 23/170
6 Компанийн регистрийн дугаар 2383853
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Виктор 99255806, 99999354
8 Компанийн  хаяг байршил ХУД, ИНЕГ-ыг байр

 

С.Виктор

С.Виктор

УБ, ХУД ИНЕГ-ын байр