Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ТӨГС-ИХНАЯД
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/149
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №157 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.11.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 131001031
6 Компанийн регистрийн дугаар 2450348
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ё.Давааням 99935195
8 Компанийн  хаяг байршил АРА, Эрдэнэмандал сум, Өлзийт баг

Ё.Давааням

Ё.Давааням

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум, Өлзийт баг