Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр МАЛЧНЫ ХӨГЖИЛ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/204
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №158 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.06.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 230001148
6 Компанийн регистрийн дугаар 3063621
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар А.Жанбота 95946633, 95428124
8 Компанийн  хаяг байршил БӨА, Цэнгэл сум, Хөшөөт 8-р баг

А.Жанбота

А.Жанбота

Баян-Өлгий аймаг, Цэнгэл сум Хөшөөт 8-р баг