Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АРД АКТИВ"                 
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/213
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №201 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2008.09.25
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031001136
6 Компанийн регистрийн дугаар 2381036
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Уранчимэг /УП91122809/ 88118341
8 Компанийн  хаяг байршил СБД, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Номын хишиг ХХК-ийн байр, 2 давхарт

Э.Уранчимэг

Э.Уранчимэг

СБД, 8-р хороо, Ерөнхий сайд Амарын гудамж-2, Номын хишиг ХХК-ийн байр, 2 давхарт