Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр ЗОНОЙХЭШЭГЭ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/229
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №09 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.01.29
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 730001024
6 Компанийн регистрийн дугаар 3369404
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Хишигжаргал 90079845
8 Компанийн  хаяг байршил ДОА, Цагаан-Овоо сумын 6-р баг

П.Хишигжаргал

П.Хишигжаргал

Дорнод аймаг,  Цагаан-Овоо сумын 6-р баг