Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ДОРНЫН СЭТГЭШГҮЙ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/256
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №83 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.03.12
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 0.731001009
6 Компанийн регистрийн дугаар 8123861
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар О.Ганцэцэг 96580909, 89590656
8 Компанийн  хаяг байршил Дорнод аймаг, Хэрлэн сум, 9-р баг, 3-р байр, 02 тоот.

О.Ганцэцэг

О.Ганцэцэг

Дорнод аймаг, Хэрлэн сум 9-р баг 3-р байр 02 тоот