Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр БАЛ ДИВИДЭНД
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/258
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №146 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.04.23
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002016
6 Компанийн регистрийн дугаар 5810507
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Балдорж 99110812, 70110550
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 6-р хороо, Их сургууль, 32/1, АБ центрийн 702/1 тоот

Б.Балдорж

Б.Балдорж

УБ, СБД 6-р хороо, Их сургууль32/1, АБ центрийн 702/1 тоот