Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ННТС"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/262
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №370 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.10.21.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002018
6 Компанийн регистрийн дугаар 5850495
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Тунгалаг 99192169, 329888, 88110722
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 4-р хороо, Бага тойруу, 18/1 байр, 10 тоот

Н.Тунгалаг

Н.Тунгалаг

УБ, ЧД 4-р хороо, Бага тойруу, 18/1 байр, 10 тоот