Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "БУМБАН ТОЛГОЙ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/264
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №420 тогтоол
4 Тусгай зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.11.19.
5 Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгасан огноо дугаар

2017.10.27

№189

6  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002037
7 Компанийн регистрийн дугаар 5879477
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Мягмаржав 99853489
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, НАД, 2-р хороо, Партизаны 2-р гудамж, Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-ийн байранд 

Д.Мягмаржав

Д.Мягмаржав

УБ, Найлах дүүрэг 2-р хороо, Партизаны 2-р гудамж, Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК-ийн байранд