Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "МӨНГӨНИЙ ТУС ИХ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/265
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №421 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.11.19.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002028
6 Компанийн регистрийн дугаар 5875854
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Алтанцэцэг 99761712, 99187462
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 11-р хороолол, Эрхүүгийн гудамж, Энх-Сүндэр өрхийн эмнэлгийн байр

Н.Алтанцэцэг

Н.Алтанцэцэг

УБ, СБД 11-р хороолол, Эрхүүгийн гудамж, Энх-Сүндэр өрхийн эмнэлгийн байр