Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "БАЯН БАЯНХОШУУ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/268
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №424 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2014.11.19.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002059
6 Компанийн регистрийн дугаар 5890152
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар С.Долгормаа 99026152
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 9-р хороо, ЗБУ-17, 37 тоот

С.Долгормаа

С.Долгормаа

УБ, СХД 9-р хороо, ЗБУ-17, 37 тоот