Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ХУЖИРТАЙ БУЛГИЙН УНДРАГА"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/293
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №64 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.21
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2791001006
6 Компанийн регистрийн дугаар 4554361
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Очирпүрэв 88086233
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Багануур дүүрэг, 2-р хороо, Хужирт, 04 тоот

П.Очирпүрэв

П.Очирпүрэв

УБ, Багануур дүүрэг 2-р хороо, Хужирт 04 тоот