Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "ИТГЭЛТ БАЯН ӨРГӨӨ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/308
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №113 тогтоол 
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.02.12.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002058
6 Компанийн регистрийн дугаар 5890047
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Н.Энхтүвшин 91990895
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 19-р хороо, 21-р хороолол, мах 2-30, 19 тоот

Н.Энхтүвшин

Н.Энхтүвшин

УБ, СХД 19-р хороо 21-р хороолол, Мах 2-30, 19 тоот