Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АРВАНГУРВАН ХАЙЛААСТ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/310
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №132 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.03.11
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002096
6 Компанийн регистрийн дугаар 5900069
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Р.Ононбат 99164305, 98164305
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 13-р хороо, "Алт сар"ХХК-ийн байр, 205 тоот

Р.Ононбат

Р.Ононбат

УБ, ЧД 13-р хороо, Алт сар ХХК-ийн байр 205 тоот