Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "УРГАХ НАРАН ХАЙРХАН" ХЗХ 
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/314
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №136 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.03.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002067
6 Компанийн регистрийн дугаар 5894905
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Солонго 98707273
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 9-р хорооны байр

Б.Солонго

Б.Солонго

УБ, БЗД 9-р хорооны байр