Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "АЛТАН СОНГОЛТ" ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/316
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №138 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.03.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002085
6 Компанийн регистрийн дугаар 5897904
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар З.Даваадорж 88022536
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 22-р хороо, Асайт худалдааны төв

З.Даваадорж

З.Даваадорж

УБ, БЗД 22-р хороо, Асайт худалдааны төв