Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр " ТАВАН БАЯН УНДАРГА ХӨГЖИЛ " ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/322
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №144 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.03.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 2791001008
6 Компанийн регистрийн дугаар 4554396
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Очирсүрэн 94940108, 96600661, 89040661
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, Багануур дүүрэг, 5-р хороо, Залуус хорооны байр

Д.Очирсүрэн

Д.Очирсүрэн

УБ, Багануур дүүрэг 5-р хороо, Залуус хорооны байр