Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр " СЭЛБЭХАНГАЙ " ХХК 
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/323
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №145 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.03.11.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002117
6 Компанийн регистрийн дугаар 5903513
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Алтангэрэл 99252094
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 12-р хороо, 17-р гудамж, Соёл 3 үйлчилгээний төв

Д.Алтангэрэл

Д.Алтангэрэл

УБ, СБД 12-р хороо, 17-р гудамж, Соёл 3 үйлчилгээний төв