Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ӨНӨР ИХ НАЯД"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/335
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №175 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002093
6 Компанийн регистрийн дугаар 5899699
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Наранжаргал 86069336, 99085358
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 17-р хороо, 45-10 тоот

Б.Наранжаргал

Б.Наранжаргал

УБ, СХД 17-р хороо, 45-10 тоот