Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "САНСАРМӨНГӨ"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/345
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №185 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.01
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002074
6 Компанийн регистрийн дугаар 5897009
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Цэнд 99879732
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БЗД, 1-р хороо, 12-р хороолол, 23, 4 тоот

Д.Цэнд

Д.Цэнд

УБ, БЗД 1-р хороо, 12-р хороолол 23, 4 тоот