Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "СУБУД"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/349
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №196 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.10
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002102
6 Компанийн регистрийн дугаар 5901421
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Л.Халиун 88105869
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 6-р хороо,36-1 тоот

Л.Халиун

Л.Халиун

УБ, СБД 6-р хороо, 36-1 тоот