Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > ХАДГАЛАМЖ ЗЭЭЛИЙН ХОРШОО

1 Байгууллагын нэр "АМЬДРАЛЫН ҮР ГУЧИН ХОЁР"ХЗХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар 4/352
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №218 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.04.22
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9031002065
6 Компанийн регистрийн дугаар 5893534
7 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Д.Дашзэвэг ЧЕ85120411/ 99929712
8 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СХД, 384-ийн гарам, 29-р гудамж, 1 тоот

Д.Дашзэвэг

Д.Дашзэвэг

УБ, СХД 384-ийн гарам, 29-р гудамж 01 тоот