Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "БАТ ЭНД ИНВЕСТББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/102
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №147 тогтоол /1/
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2007.10.30
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9015001077
6 Компанийн регистрийн дугаар 2681668
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Э.Алтанбулаг   99889866
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, БЗД, 25-р хороо, 13-р хороолол /13371/, Нарны гудамж 62-р байр, 78 тоот

Э.Алтанбулаг

Э.Алтанбулаг