Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АРВИН ЭРДЭНЭ БИЛЭГ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/149
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №93 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.06.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011193055
6 Компанийн регистрийн дугаар 5299349
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар  Ж.ЦэндАюуш   99791142
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, №2-Б 

Ж.Цэнд-Аюуш

Ж.Цэнд-Аюуш

1/149-01 Салбар-01 “АРВИН ЭРДЭНЭ БИЛЭГ ББСБ” ХХК УБ, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, №2Б