Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "МӨНГӨН ХӨВРӨЛТ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/164
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №109 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011179139
6 Компанийн регистрийн дугаар 5280591
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Хэрлэнчимэг   91646892
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, 40, 50 мянгат, Төмөрчний гудамж, 8-р байр, Зоорийн  давхрын 27 Б тоот

Г.Хэрлэнчимэг

Г.Хэрлэнчимэг