Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "НОЁН ТӨГРӨГ ХИЙМОРЬ ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/170
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №115 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2009.05.26
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011182050
6 Компанийн регистрийн дугаар 5282829
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Гадаад валютын арилжаа
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Х.Алтанцэцэг   99178910 99175323
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 2-р хороо, Төмөрчний гудамж, №12

Х.Алтанцэцэг

Х.Алтанцэцэг