Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > Хүчингүй болсон байгууллагууд

1 Байгууллагын нэр "ФҮЖИ ХОЛДИНГ ББСБ "ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/201
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №122 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2010.04.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9019050110
6 Компанийн регистрийн дугаар 5354897
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл                           2.Гадаад валютын арилжаа 
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Т.Энхсайхан 
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, СБД, 1-р хороо, Шонхор цамхаг, 3-р давхарт

Тэрбиш овогтой Энхсайхан

Тэрбиш овогтой Энхсайхан

УБ хот, СБД, 1-р хороо, Шонхор цамхаг, 3-р давхарт