Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ДИ ЭЙ ЭС ЭС ББСБ"ХХ
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/232
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №233 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2011.08.24
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011218014
6 Компанийн регистрийн дугаар 5344735
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар П.Мөнхжаргал 99098953
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 20-р хороо, Жуулчны гудамж 38 байр, Тайван төвийн 503 тоот

Пунцаг овогтой Мөнхжаргал

Пунцаг овогтой Мөнхжаргал