Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "ИНВЕСТОС ББСБ" ББСБ ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар № 1/276
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №57 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2013.02.27
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011355072
6 Компанийн регистрийн дугаар 5606845
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл 2.Гадаад валютын арилжаа 3.Богино хугацаат санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулалт хийх 4.Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн чиглэлээр зөвөлгөө, мэдээлэл өгөх 5.Итгэлцлийн үйлчилгээ
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Ө.Баярбат 94050994
9 Компанийн  хаяг байршил УБ, ЧД, 2-р хороо, Жуулчны гудамж, Бэриш центр, 6 давхар

Ө.Баярбат

Ө.Баярбат