Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "АКТИВМОРГЭЙЖ ФАНД ББСБ"ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/442
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №24 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.01.14.
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011515086
6 Компанийн регистрийн дугаар 5903467
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Янжиндулам   99113018
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, ЧД, 1-р хороо, 1-р 40 мянгат

Б.Янжиндулам

Б.Янжиндулам