Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СИТИФИНАНС" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/458
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №129 тогтоол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.03.11
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 9011468063
6 Компанийн регистрийн дугаар 5814189
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Г.Эрдэнэчимэг   99108330
9 Компанийн  хаяг байршил УБ хот, БГД, Ард Аюушийн өргөн чөлөө, Ундрам төв, 201 тоот

Г.Эрдэнэчимэг   99108330

Г.Эрдэнэчимэг   99108330