Нүүр > ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД > БАНК БУС САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА

1 Байгууллагын нэр "СҮМБЭР АЛТ КАПИТАЛ ББСБ" ХХК
2 Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар №1/507
3 Тусгай зөвшөөрөл олгосон тогтоолын дугаар №352 тогтооол
4 Зөвшөөрөл олгосон шийдвэрийн огноо 2015.08.28
5  Компанийн улсын бүртгэлийн дугаар 3211002103
6 Компанийн регистрийн дугаар 4614348
7 Одоо эрхэлж буй үйл ажиллагааны хэлбэр 1.Зээл
8 Гүйцэтгэх захирлын овог нэр, утасны дугаар Б.Улаанхүү   88095497
9 Компанийн  хаяг байршил Говьсүмбэр аймаг, Сүмбэр сум, 3-р баг, 12-48 тоот

Б.Улаанхүү 

Б.Улаанхүү 

1/507/01 Сүмбэр алт капитал 2018.04.02 №247 Хэнтий аймаг Бор-Өндөр сум 1-р баг, 35-27 тоот
1/507/02 Сүмбэр алт капитал 2018.04.02 №247 Говьсүмбэр аймаг Шивээговь сум 1-р баг, ЗДТГ-ын байр 1-02 тоот